Perspectiefonderzoek 'terug naar huis?'

Perspectiefonderzoek 'terug naar huis?'

Op basis van ‘goed genoeg’ opvoederschap.

Een kind groeit bij voorkeur en het liefst op bij zijn of haar ouders. Toch komt het wel eens
voor dat kinderen uit huis geplaatst zijn. Een ingrijpende gebeurtenis waarbij een ieder
graag zou willen dat de duur van de uithuisplaatsing zo kort mogelijk is. Hiervoor heeft
X-Tense het perspectiefonderzoek 'terug naar huis?' ontwikkeld.

Een uithuisplaatsing is een uiterste maatregel. Deze maatregel dient regelmatig te worden geëvalueerd. Hierbij wordt veelal overwogen of een kind mogelijk weer terug zou kunnen keren naar huis. Wanneer dit niet duidelijk is, kan een perspectiefonderzoek 'terug naar huis?' ondersteunend zijn bij deze overweging.

Een perspectiefonderzoek bestaat uit 20 onderdelen.
Deze onderdelen zijn verdeeld over drie hoofdstukken, namelijk:
- Ontwikkelingsbehoeften van het kind / de kinderen;
- Opvoedcapaciteiten;
- Gezins- en omgevingsfactoren.

Om 'terug naar huis?' te kunnen onderzoeken wordt er cyclisch gewerkt met eventuele uitbreidingen van contact tussen ouder(s) en kind(eren). De eventuele uitbreidingen worden besloten in afstemming met alle betrokken partijen. X-Tense voert hierbij observaties uit en houdt gesprekken met het gehele netwerk rondom het gezin. Wanneer het perspectiefonderzoek 'terug naar huis?' is afgerond, brengt X-Tense een advies uit.

Perspectiefonderzoek 'terug naar huis?'

X-Tense