Informatie voor verwijzers

Binnen X-Tense werken wij integraal samen rondom kinderen, jeugdigen, gezinnen
en (jong)volwassenen. Ons werkproces kent een aantal vaste stappen. Zo borgen
we de effici├źntie, de effectiviteit en de kwaliteit van onze hulp. Dit doen wij mede
door gebruik te maken van het JIJ-kader en Samen beslissen over passende hulp.

Wij durven buiten de hokjes te denken, verder te kijken en zien vaak nog
mogelijkheden waar anderen het opgeven!

Zo werken wij

Samen met de verwijzer en het gezin maken wij een brede en zorgvuldige analyse van de situatie.
Tijdens het startgesprek verzamelen wij gegevens die nodig zijn voor het opstellen van een kwalitatief toekomstplan of begeleidingsplan.

Samen met jeugdige, gezin of (jong)volwassene stellen wij een toekomstplan of begeleidingsplan op, waarin wij samen specifieke doelen stellen, waaraan we tevens specifieke acties koppelen waarmee we de doelen kunnen bereiken.

Als het toekomstplan of begeleidingsplan is opgesteld, wordt deze besproken met de verwijzer, maar ook met belangrijke mensen rond het gezin, jeugdige of (jong)volwassene heen, zodat we komen tot een gezamenlijke aanpak. Wij maken gebruik van de werkkaarten 'Samen beslissen' en het JIJ-kader en netwerk in beeld.

Samenwerken aan de uitvoering van het toekomstplan of begeleidingsplan en het betrekken en of het inzetten van het netwerk (wanneer mogelijk)
doelmatig rapporteren, zodat we kunnen monitoren op de vooraf opgestelde doelen

Twee keer per jaar evalueren we samen met de verwijzer, de jeugdige of (jong)volwassene , het gezin en de belangrijke mensen rond hen heen het toekomstplan of begeleidingsplan. Hoe vinden zij dat het gaat? Wat is de komende periode nodig? Sluit deze nog aan bij de wensen en behoeften? Zijn we op de goede weg? Is andere hulp nodig? kunnen we afsluiten? Wellicht zouden de doelen aangepast kunnen worden, zodat de begeleiding of ondersteuning nog beter ingezet kan worden. Methodisch werken is een cyclus, dus tijdens het evalueren stellen we misschien wel weer nieuwe doelen op, die uiteraard ook weer op de doelmatige wijze worden uitgevoerd en gerapporteerd.

Mocht tijdens de evaluatie worden beoordeeld dat de doelen bereikt zijn, werken we toe naar het afsluiten van de hulp.

Vervolgens is er een eindevaluatie met het jeugdige of (jong)volwassene, gezin  en belangrijke mensen rond hen heen en (bij toestemming) de verwijzer. We kijken terug en bespreken wat nodig is om de verbeteringen duurzaam te borgen.

Consultatie en advies

Heb je een vraag, wil je advies of overleggen? Neem gerust contact met ons op.

Floor Postma
Floor 
Sabine van der Kolk
Sabine
Linda Meeuwis
Linda

X-Tense