Informatie voor jongeren

De toekomst ben je zelf

Soms is de weg van opgroeien best moeilijk en loop je tegen iets aan waar je alleen
niet meer uit kunt komen. Als het niet goed gaat, kunnen er problemen ontstaan en kan je
daar dagelijks last van hebben, X-Tense is er om jou hierbij te helpen.
Onze jeugd- en gezinsagogen zijn er voor jou om samen naar oplossingen te zoeken
wanneer het jou alleen niet meer lukt. 

Individuele begeleiding

De jeugd- & gezinsagogen van X-Tense bieden individuele begeleiding aan jeugdigen van 4 tot en met 23 jaar. De individuele begeleiding richt zich op jouw hulpvragen. Het hoofddoel is dat jij je optimaal kan ontwikkelen in een veilige leefomgeving. Hierbij zal de jeugd- & gezinsagoog een nauwe samenwerking opzoeken met jouw netwerk, dit zijn vaak de mensen om je heen die jij kent en vertrouwt.

Afhankelijk van de vragen of zorgen die er zijn, praten we met jou, je ouders en met andere mensen die bij jou zijn betrokken. Bijvoorbeeld een leerkracht of je oma of opa.

Ben je 16+ jaar dan werkt de jeugd- en gezinsagoog samen met jou aan een toekomst naar zelfredzaamheid. Dit doen wij door gebruik te maken van de BIG 5.
De BIG 5 bestaat uit: support, wonen, daginvulling, financiën en welzijn. Deze vijf domeinen zijn de basis van zelfredzaamheid.

De jeugd- & gezinsagoog biedt jou begeleiding op ambulante basis, dit betekent dat wij er zijn voor jou waar nodig.


   

jong volwassenen
Ga naar de BIG 5

Emotie- en agressieregulatie en weerbaarheid

Werkt het praten niet meer? Telkens weer aan tafel gesprekken voeren? Dan is doelen behalen door middel van bewegen wat voor jou! Zowel mentaal als fysiek aan de slag!

Eén van de voorwaarden voor het boeken van vooruitgang in een traject, is een ‘klik’. Er moet een klik zijn tussen jou en de begeleider. Er moet vertrouwen zijn en jij moet op een begeleider kunnen bouwen. Dit kan met behulp van bewegen.

Sporten kan een onderdeel worden van het toekomstplan. Hieraan kun je denken wanneer er hulp nodig is op gebied van emotie- en agressieregulatie, mentale weerbaarheid of bijvoorbeeld neerslachtigheid.

Naast begeleiding met behulp van regulier sporten, is er ook nog de keuze voor begeleiding met behulp van vechtsporten. Het probleem op een andere manier aanvliegen, dát kan met vechtsport. Op deze manier krijg je handvatten die je helpen om te gaan met bijvoorbeeld agressie of onzekerheid. Daarnaast kan het je helpen bij het herkennen en aangeven van (jouw eigen of andermans) grenzen, het behalen van doelen en het opbouwen van discipline. Je leert en ervaart wat wederzijds respect inhoudt.

Wij helpen je om te werken aan je toekomst!   

Emotie en agressie regulatie trainingen

Jongerencoaching

De jongerencoaches van X-Tense bieden laagdrempelige ondersteuning voor jeugdigen tussen de 12 en 23 jaar. De jongerencoach die jou begeleidt richt zich op het vergroten van jouw zelfredzaamheid, is een out of the box denkende jongerencoach.
De jongerencoach biedt jou begeleiding op ambulante basis, dit betekent dat wij er zijn voor jou waar nodig, eventueel met de mensen om je heen die jij kent en vertrouwt.

De duur van de coaching trajecten is afhankelijk van de hulpvraag. Gemiddeld variëren de trajecten van 6 maanden tot 1 jaar.    

jeugd jeugdzorg

X-Tense