Informatie voor ouders

Het opvoeden van kinderen kan soms best moeilijk zijn. Wanneer het niet goed
gaat, kunnen er problemen ontstaan in het gezin. Als ouder(s) kan het dan
fijn zijn dat er iemand is die daarbij naast je/jullie staat. Als het niet goed gaat,
kunnen er problemen ontstaan en kan je/ jullie daar dagelijks last van hebben,
X-Tense is er om jou/ jullie hierbij te helpen. De jeugd- en gezinsagogen
van X-Tense zijn er om naast jullie te staan. Samen met jullie wordt er een
toekomstplan opgesteld en gaan we hiermee aan de slag.
De jeugd- en gezinsagogen kunnen jouw gezin vraaggericht en
flexibel ondersteunen op die momenten dat het nodig is.

We bieden onze hulp zoveel mogelijk bij jullie thuis. Bij de ondersteuning
betrekken we vaak het hele gezin en wanneer nodig en mogelijk met jullie
eigen netwerk. 

Gezinsondersteuning

De jeugd- & gezinsagogen van X-Tense bieden gezinsondersteuning voor jouw/jullie gezin. Het maakt niet uit of dit gaat om kleine of grote problemen. De jeugd- & gezinsagoog richt zich op de krachten binnen jouw/jullie gezin en zal deze waar mogelijk vergroten.

Door middel van een nauwe samenwerking met het formele netwerk en jullie eigen netwerk, streeft de jeugd- & gezinsagoog ernaar om een veilig vangnet te creëren voor jouw/jullie gezin. Door de ambulante inzet en geen 9 tot 5 mentaliteit is de jeugd- & gezinsagoog er op de momenten waar nodig.    

gezin hulpverlening coaching

Ouderschapsondersteuning

De jeugd- en gezinsagogen van X-Tense bieden naast gezinsondersteuning voor jouw/jullie gezin ook ouderschapsondersteuning. Ouderschapsondersteuning richt zich op jou/jullie als ouder(s). Wanneer jij/jullie problemen ervaren bij de opvoeding als ouder(s) en het even niet meer weet, staat de jeugd- en gezinsagoog van X-Tense voor je/jullie klaar.
De jeugd- en gezinsagoog kijkt naar waar jij/jullie problemen ervaren en zoekt samen met jou/jullie naar een oplossing. Hierbij zet de jeugd- en gezinsagoog jouw/jullie rol als ouder(s) centraal. Welke mogelijkheden heb jij/jullie om de situatie te verbeteren? Is er gedragsverandering nodig bij jou/jullie als ouder(s)? Of hebben jullie handvatten nodig dat er een gedragsverandering bij jouw/jullie kind gaat plaatsvinden? De jeugd- en gezinsagoog gaat naast je/jullie staan en helpen bij jouw/jullie handelen als ouder(s).
De jeugd- en gezinsagoog biedt ondersteuning thuis in jouw/jullie eigen vertrouwde omgeving. 

gezinscoaching

X-Tense